Limburg

Crisispunt -18 Limburg

Minderjarigen of professionele aanmelders kunnen terecht op het crisismeldpunt -18 om een crisis te melden. De medewerker van het crisisteam bekijkt samen met jou de situatie en geeft advies. Er wordt gekeken welke hulp het meest gepast is voor die situatie.

Een crisissituatie is een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden.

Het crisismeldpunt:

  • verkent samen met de aanmelder het probleem
  • informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk
  • geeft consult (o.a. de aanmelder ondersteunen, advies geven)
  • schakelt crisisinterventie, crisisbegeleiding en/of crisisopvang in als de kinderen en jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan

Ben je als familie, vriend of buur betrokken bij een kind of jongere in een crisissituatie. Dan kan je niet terecht op dit meldpunt. Je kan wel naar een hulpverlener toestappen die, met jouw toestemming, hulp kan vragen via dit meldpunt.

Informatie

Enkel telefonisch bereikbaar

089 70 03 70

Bereikbaarheid

24u/24, 7 dagen op 7
op het nummer 089 70 03 70