Antwerpen

Dienst ICT CAW Antwerpen

Hulpverlening is in de eerste plaats een sociaal gebeuren, een contact van mens tot mens. Door de doorgedreven digitalisering van de maatschappij verloopt dit contact steeds meer digitaal. Dit weerspiegelt zich in de verwachtingen van onze cliënten, partners en klanten. Zij gaan er van uit dat alle communicatie ook digitaal kan verlopen en onze klanten verwachten een op cijfers gebaseerde, resultaatsgerichte rapportering op maat.

Om een efficënte dienstverlening naar onze cliënten en klanten te kunnen aanbieden, is het noodzakelijk dat onze medewerkers beschikken over een stabiele en betrouwbare infrastructuur en toepassingen waarin zij de gegevens van cliënten en hun dossiers op een correcte en veilige wijze kunnen beheren en beheersen.

We zien het als onze taak oplossingen aan te reiken die beantwoorden aan de informatienoden van onze cliënten en medewerkers. Deze oplossingen moeten ecologisch, technologisch en economisch duurzaam zijn om de bedrijfscontinuïteit op korte en lange termijn te waarborgen.

Informatie

Lange Lozanastraat 200
2018 Antwerpen
Op kaart tonen

ict@cawantwerpen.be

Teamverantwoordelijke: Ilse Schoofs

Bereikbaarheid

Maandag 9 – 17 u.
Dinsdag 9 – 17 u.
Woensdag 9 – 17 u.
Donderdag 9 – 17 u.
Vrijdag 9 – 17 u.