Antwerpen

Het Alternatief

Het Alternatief is een deelwerking van CAW Antwerpen die langdurige, intensieve begeleidingen biedt aan jongeren tussen 18 en 25 die zich in een multi-problemsituatie bevinden. Ze kunnen aangemeld worden door een externe dienst, of kunnen zichzelf aanmelden via alternatief@cawantwerpen.be, telefonisch op 0473 53 00 79 of door langs te komen op één van onze Drop In-momenten.

Een hulpverlener van Het Alternatief neemt contact op met de verwijzer of met de jongere om een aanmeldingsformulier in te vullen. We stellen ons hierbij een aantal vragen:

  • Ervaart hij of zij problemen op meerdere levensdomeinen?
  • Heeft hij of zij nood aan een langdurige, intensieve begeleiding?
  • Heeft hij of zij ook zelf een vraag naar begeleiding?

Indien het antwoord op bovenstaande drie vragen ‘ja’ is, kan de jongere bij ons een individuele begeleiding starten bij één van onze hulpverleners.

Indien het antwoord ‘nee’ is, proberen we een gerichte doorverwijzing te doen naar de meest geschikte dienst.

Een begeleiding bij Het Alternatief is een engagement van jongere en begeleider en heeft geen vastgelegde eindtermijn. Zo lang als nodig, zo kort als mogelijk is hierbij het mantra.

Naast het begeleidingsaanbod, beschikt Het Alternatief ook over een Drop In-moment, tweemaal per week, telkens op dinsdag- en donderdagnamiddag tussen 14u en 17u. Dit aanbod richt zich specifiek op jongeren die willen kennismaken met ons aanbod, op de wachtlijst staan, reeds in begeleiding zijn of wiens begeleiding afgerond is maar die nog nood hebben aan nazorg.

Het Alternatief biedt ook woonbegeleiding aan aan jongeren. Enkel interne partners kunnen jongeren hiervoor aanmelden.

Je leest hier het jaarverslag van 2023.

Informatie

Appelmansstraat 12-14
2018 Antwerpen
Op kaart tonen

alternatief@cawantwerpen.be

0473 53 00 79

Teamverantwoordelijke: Jonathan Dams

Bereikbaarheid

Maandag 9u – 17 u.
Dinsdag 9u – 17 u.
Woensdag 9u – 17 u.
Donderdag 12u – 17 u.
Vrijdag 9u – 17 u.