Oost-Brabant

Het Woonanker Leuven – De Meander

Een samenwerking tussen stad Leuven, CAW Oost-Brabant en OCMW Leuven.

Ons aanbod

Dit aanbod is bedoeld voor maatschappelijk kwetsbare mensen die wonen in groot Leuven (domicilie- of referentieadres), of mensen waarvoor het OCMW Leuven met zekerheid bevoegd is, en extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het zoeken naar een andere huurwoning.

We bieden hen heel concrete dienstverlening: hoe zoek je een woning op het internet, hoe bel je met een eigenaar, waarop moet je letten bij het bezichtigen van een huurwoning, waaraan moet je denken bij je verhuis…

We willen zo de contact- en onderhandelingsvaardigheden van de doelgroep versterken, hen weerbaarder maken op de concurrentiële huisvestingsmarkt.

Daarnaast wil Het Woonanker samen met andere partners beleidsmakers actief informeren en adviseren om de toegankelijkheid van de huisvestingsmarkt te bevorderen, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen. Dit doen we bijvoorbeeld door structurele problemen aan te kaarten bij de betrokken diensten.

Onze doelgroep

Voor sommige mensen is de zoektocht naar woning erg moeilijk, omdat ze niet goed weten hoe eraan te beginnen, het moeilijk vinden om dit zoekproces op hun eentje vol te houden of die gewoon niet de vaardigheden hebben zich een weg te banen op de huurmarkt. Het Woonanker helpt hen actief en concreet bij het zoeken naar een private huurwoning. Ook anderstaligen/vluchtelingen zijn meer dan welkom.

Het Woonanker heeft geen eigen aanbod aan huurwoningen noch extra toegangskanalen naar de huisvestingsmarkt en zoekt niet mee naar crisisopvangplaatsen of woonvormen met omkadering. Wanneer er onvoldoende financiële middelen zijn om een huurwaarborg te betalen (en het OCMW niet garant kan staan) kan er geen zoekproces starten.

Studenten worden doorverwezen naar specifieke diensten.

Onze werkwijze

Wie op zoek is naar extra ondersteuning kan gewoon binnenlopen in Het Woonanker tijdens de openingsuren. In een eerste gesprek bekijken we welke huisvesting iemand zoekt, wat er al geprobeerd is, welke hulp iemand kan gebruiken, wat een haalbare huurprijs/zoektocht is.

We gaan ook samen na of iemand al zijn rechten heeft uitgeput: Heeft hij recht op een premie of subsidie? Komt hij in aanmerking voor een sociale woning? We leggen concreet uit welke stappen hiervoor moeten gezet worden en ondersteunen indien nodig.

Diensten die iemand naar ons toe leiden en deze aspecten reeds hebben besproken, kunnen een instapfiche invullen en meegeven met de betrokkene. Zo kunnen wij sneller en beter helpen. Mocht de stap naar Het Woonanker te groot zijn, kan er ook iemand uit het eigen netwerk of een betrokken dienst meekomen.

Verder helpen we actief en concreet bij het zoekproces: diverse immo-sites raadplegen, contact leggen met eigenaars van geschikte huurwoningen, inoefenen hoe iemand zijn sterktes als huurder naar voren kan brengen, …

Wanneer we kunnen, gaan we mee een woning bezichtigen om het contact met de verhuurder vlot te laten verlopen en mee de positieve houding en motivatie van de kandidaat-huurder in het licht stellen. Bijvoorbeeld wanneer de bezoeker de Nederlandse taal nog niet goed spreekt of moeilijk sociaal contact legt.

Een goede huurwoning zoeken vraagt tijd. Iedereen kan daarom zo vaak langskomen als hij wil. In het Woonanker zijn meerdere computers en telefoons beschikbaar.

Het is steeds ons doel de vaardigheden van mensen te versterken tijdens dit zoekproces.

We streven ernaar dat huurders zich duurzaam kunnen vestigen in hun nieuwe huurwoning.

Samenwerking

Het Woonanker biedt enkel dienstverlening aan, geen hulpverlening. We verwachten dat hulpverleners die huurders toeleiden, de verdere hulpverlening op zich blijven nemen.

Het Woonanker is steeds bereid om samen met de betrokkene uit te zoeken hoe een huurproblematiek kan worden aangepakt, hierbij doen we beroep op gespecialiseerde diensten. Bij andere hulpvragen zal Het Woonanker trachten om actief toe te leiden naar gepaste hulpverlening.

Het Woonanker is steeds bereid tot samenwerking met andere diensten, mits goedkeuring van de betrokkene.

Op vraag van een bezoeker kan Het Woonanker een aanwezigheidsbewijs opmaken.

Informatie

Redingenstraat 25
3000 Leuven
Op kaart tonen

woonanker@cawoostbrabant.be

016 23 72 30

Teamverantwoordelijke: Jeroen De Wilde

Bereikbaarheid

Je kan langskomen tijdens de openingsuren, of een afspraak maken met een medewerker (enkel op dinsdagavond) op het telefoonnummer 016 23 72 30 of via mail op woonanker@cawoostbrabant.be.

Vermeld daarbij steeds je naam & voornaam en je gsm-nummer, zodat we je afspraak kunnen bevestigen.

Maandag  Het Woonanker is open in de Ontmoetingsruimte van het OCMW
Dinsdag  9 – 12 u / 17-19 u (avond permanentie enkel op afspraak)
Woensdag  gesloten
Donderdag  14 – 17 u.
Vrijdag (tijdelijk) gesloten
Zaterdag  gesloten
Zondag  gesloten