De Kempen

Hulpverlening aan seksuele delinquenten (HSD)

Voor wie?

Je kan bij hulpverlening aan seksuele delinquenten (HSD) terecht als je een meerderjarige justitiecliënt bent en als je je vrijwillig wil aanmelden.
Je bent een (potentiële) dader die feiten van seksueel grensoverschrijdend gedrag stel(d)e of dreigt te stellen.
Je kan steeds contact opnemen op ons telefoonnummer.
Om voor een begeleiding in aanmerking te komen dient er voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

* Een minimum aan besef van normoverschrijding en schuld hebben;

* Akkoord gaan met de afspraken aangaande de begeleiding / hulpverlening;

* Over voldoende cognitieve, affectieve en communicatieve mogelijkheden beschikken;

* Ambulant begeleidbaar en te helpen zijn;

* Geen zware verslaving of ernstige psychiatrische problematiek hebben.

Wat doen we?

Een begeleiding binnen HSD is maatwerk. In individuele consultaties of groepsbijeenkomsten zoeken we samen uit hoe je efficiënt aan de slag kan gaan. We staan niet alleen stil bij jou, maar ook bij de belangrijke personen uit je omgeving. We houden ook rekening met de aard van de eventueel gepleegde feiten en het risico dat je hervalt of feiten zou plegen.

De duur van de begeleiding wordt bepaald door het kader waarbinnen je verwezen wordt. Als je door een justitie-assistent opgevolgd wordt, bepaalt hij mee hoe lang de begeleiding duurt.
Het kan ook zijn dat je je begeleiding nadien op vrijwillige basis verder zet.
Hoe start de begeleiding?

Na de aanmelding voor een ambulante begeleiding, doorloop je eerst een intakefase. Hierna beslist het team of je in aanmerking komt voor een begeleiding op het centrum of dat doorverwijzing meer aangewezen is.

Als je door een gerechtelijke instantie of Justitiehuis verwezen bent, onderteken je een prestatieverbintenis voor de begeleiding kan starten. Deze verbintenis legt vast wat je gaat doen en en hoe we gaan samen werken. Ook je justitieassistent en de begeleider van HSD ondertekenen deze verbintenis.
Samenwerking

Het team HSD werkt in heel de provincie Antwerpen samen met andere diensten

Voor het arrondissement Turnhout wordt tussen CAW De Kempen en CGG Kempen intensief samengewerkt. Meer info over deze samenwerking vind je hier.

Voor de arrondissement Antwerpen wordt tussen CAW De Kempen en CAW Antwerpen samengewerkt. Meer info over deze samenwerking vind je hier.

Voor het arrondissement Mechelen-Boom-Lier wordt tussen CAW De Kempen en CAW Boom Mechelen Lier.

InformatieBereikbaarheid

HSD – gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout
Parklaan 162
2300 Turnhout
014 41 09 67
Wij zijn door de samenwerking met CGG Kempen en LDSG alle werkdagen bereikbaar tijdens de kantooruren

HSD – gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen
Alfred Coolstraat 2
2020 Antwerpen
0478 49 86 63
Wij zijn bereikbaar op:

maandag: 09.00 – 17.00

dinsdag: 13.30 – 18.00

HSD – gerechtelijk arrondissement Mechelen
Maurits Sabbestraat 119
2800 Mechelen
0479/22 97 64
Wij zijn bereikbaar op:

dinsdag: 09.00 – 17.00

woensdag: 09.00 – 17.00

vrijdag: 09.00 – 17.00

HSD (provinciaal ankerpunt -geen aanmeldingen)
Oude Vaartstraat 92
2300 Turnhout
tel. 014 43 96 59
fax 014 47 19 69
hsd@cawdekempen.be