Zuid-West-Vlaanderen

Katrol

Studie- en gezinsondersteuning De Katrol te Kortrijk, Wervik, Harelbeke en Menen.

WAT?

De Katrol wil via studie– en gezin­son­der­s­te­un­ing aan huis de onder­wi­jskansen van kinderen uit kwets­bare gezin­nen verhogen.

De Katrol werkt op verschillende niveaus:

  • Kinderen: via onder­s­te­un­ing van schoolse taken, studievaardighe­den, taal en spel stim­uleren.
  • Ouders: ver­hogen van de oud­er­be­trokken­heid, ver­sterken van de oud­ers en ver­beteren van de com­mu­ni­catie met de school en andere diensten.
  • Studenten: toekom­stige leerkrachten en welz­i­jn­swerk­ers worden voor­bereid op de diver­siteit in de beroep­sprak­tijk, met bij­zon­dere aan­dacht voor de kansen van kwets­bare gezinnen.

AANMELDEN

Scholen en welzijnsorganisaties kunnen gezinnen aanmelden via katrol@cawzuidwestvlaanderen.be

STAGE

Stage lopen bij Katrol? Dien je kandidatuur in via deze link. 

CONTACT

Ankerfiguur Menen en Wervik: emma.onraedt@cawzuidwestvlaanderen.be

Ankerfiguur Kortrijk en Harelbeke: joyce.vanhee@cawzuidwestvlaanderen.be

Informatie