De Kempen

Koppelbegeleiding intrafamiliaal geweld

Voor wie?

Deze begeleiding is er voor koppels, waarbij één of beide partners lichamelijk, psychisch, verbaal, materiaal of seksueel geweld gebruiken. Indien slechts één van beide partners zich aanmeldt, zullen we de andere partner steeds motiveren om mee in de hulpverlening te stappen. Een koppelbegeleiding in het kader van partnergeweld kan gestart worden indien je ervoor kiest of overweegt om de relatie verder te zetten.

Wat doen we?

We richten ons vooral op het creëren van veiligheid binnen jullie relatie en het doen stoppen van het geweld. Eens er voldoende veiligheid is in de relatie, komen de achterliggende problemen die het geweld mee veroorzaken (alcohol, stress, communicatieproblemen …) aan bod.

Wanneer er (inwonende) kinderen zijn, hebben we expliciet aandacht voor het effect dat het geweld heeft op kinderen.

Informatie0800 13 500

Bereikbaarheid

Aanmelden kan door contact op te nemen met het algemeen onthaal.