Antwerpen

Parkours

Parkours is een initiatief van CAW Antwerpen, in samenwerking met stad Antwerpen. We bieden een veilige haven en stabiele omgeving voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar die geen thuis hebben.

Elke jongere die zich bij ons aandient, wordt gekoppeld aan een procesbegeleider. Deze begeleider werkt nauw samen met de jongere om een persoonlijk traject uit te stippelen dat aansluit bij hun individuele noden en doelen. Het doel is niet enkel het bieden van een dak boven het hoofd, maar ook het ondersteunen van de jongeren in hun groei naar zelfstandigheid en het vinden van hun plaats in de maatschappij. Zo verhogen we de zelfredzaamheid van de jongeren en versterken we hun netwerk. Naast procesbegeleiding is er 24/7 hulpverlening aanwezig die hen dagelijks bijstaat. Gezondheid, hygiëne, dagbesteding, … elk thema kan rekenen op de nodige aandacht.

Aanmelden bij onze opvang kan door telefonisch contact op te nemen met de stedelijke dispatching.  Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor jongeren in nood en zullen de eerste stappen zetten voor opvang en begeleiding. Via mail kan je niet aanmelden, enkel vragen stellen omtrent Parkours.

 

Informatie

Van Schoonhovenstraat 76/82
2060 Antwerpen
Op kaart tonen

parkours@cawantwerpen.be

Dispatch - 03 432 88 50 Algemeen CAW: 0800 13 500