Noord-West-Vlaanderen

Preventieteam

Algemene Preventie is één van de 3 kerntaken van de CAW’s en een inherent onderdeel van Sterk Sociaal Werk.

De essentie van sociaal werk is het werken aan sociale verandering, sociale ontwikkeling, sociale samenhang en het empoweren van mensen en groepen. We stellen maatschappelijke structuren kritisch in vraag, signaleren tekorten en denken mee na over alternatieven. Waar nodig ontwikkelen we, al dan niet in samenwerking met sociale partners, preventieve initiatieven die erop gericht zijn om onwelzijn, onderbescherming en sociale uitsluiting te voorkomen. 

Op die manier willen we op ervoor zorgen dat iedereen aanspraak kan maken op de bestaande sociale grondrechten en het algemeen welzijn in onze samenleving sterker wordt.

Voor deze beleidsperiode (2019-2024)  ligt onze focus op volgende thema’s en specifieke doelgroepen:

4 Centrale thema’s:

  • Armoede
  • Wonen
  • Gezin en relaties
  • Slachtoffer, daderschap en detentie

5 kwetsbare doelgroepen:

  • Mensen in armoede
  • Mensen in sociaal isolement
  • LGTB
  • (maatschappelijk kwetsbare) jongeren (12 – 25 jaar)
  • Mensen met migratieachtergrond en vluchtelingen

 

Informatie

Ruddershove 8
8000 Brugge
Op kaart tonen

preventieteam@cawnoordwestvlaanderen.be

Teamverantwoordelijke: Jens Jaecques