Oost-Brabant

Preventieve Woonbegeleiding Leuven

Bestaat het risico dat uw cliënt uit huis wordt gezet als zijn problemen niet worden aangepakt? Bij CAW Oost-Brabant kan u met uw cliënt terecht voor preventieve woonbegeleiding, een hulpaanbod dat inzet op het duurzaam voorkomen van uithuiszetting.

Ons aanbod

Mensen die in een slechte woonsituatie leven, zetten zelf niet gemakkelijk de stap naar hulpverlening. U kan hen hierbij ondersteunen en in onderling overleg preventieve woonbegeleiding aanvragen bij CAW Oost-Brabant.

Voor wie?

 • Huurders en eigenaar-bewoners voor wie de zorg voor de woning hen boven het hoofd groeit.
  In situaties van:

  • verwaarlozing van de woning, op het vlak van hygiëne, stapelwoede, …
  • overlast naar de buurt • conflicten tussen huurder en eigenaar
  • een (dreiging tot) ongeschikt- of onbewoonbaarheid
  • een klacht rond de woonsituatie, al dan niet bij een officiële instantie ingediend
 • Sociale huurders met een woonproblematiek.

Een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor kan een cliënt aanmelden binnen een samenwerkingsverband. Als organisatie kan u eveneens een sociale huurder aanmelden. Dit wordt na overleg gecommuniceerd aan de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor.

Wat?

Een aanklampende begeleiding, met actieplan:

 • outreachend werken, door middel van huisbezoeken
 • begeleiding op maat, waar nodig samen stappen zetten
 • met de focus op preventie van uithuiszetting
 • handelingsplan met doelen en evaluatiemomenten
 • waar nodig: formeel en informeel netwerk opzetten i.f.v. woonsituatie
 • beoogde termijn: 6 à 12 maanden
 • nazorg i.f.v. duurzaamheid

Wat bieden we niet?

We starten geen begeleiding op bij:

 • louter huurachterstal
 • louter overbewoning
 • zoektocht naar een andere woning
 • als er een reeds betekend vonnis bij het vredegerecht is

Onze werkwijze

Wij werken vanuit bemoeizorg binnen een driehoeksmodel.
Hierdoor werken we ook na aanmelding graag verder samen met uw dienst.

 • Uw dienst kan altijd telefonisch of per mail een mogelijke aanmelding anoniem toetsen.
 • Na akkoord van de cliënt, kan een formele aanmelding gebeuren bij de regionale contactpersoon, via het aanmeldingsformulier.
 • Na toeleiding door uw dienst, starten we de begeleiding op met een gezamenlijk huisbezoek.
  U verwoordt het probleem (de reden van toeleiding), formuleert uw verwachtingen en eventuele gevolgen als de woonsituatie niet aangepakt wordt. Ook aan de cliënt wordt gevraagd wat hij of zij wil veranderen. Wij stellen ons aanbod concreet voor.
  Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen onze diensten en de cliënt.
 • Het handelingsplan wordt aan uw dienst teruggekoppeld, ook evaluaties gebeuren samen.
 • Wij berichten steeds bij beëindiging van de begeleiding.
 • Onze werking is kosteloos. Zowel voor uw cliënt als voor uw organisatie.

Informatie

Redingenstraat 6
3000 Leuven
Op kaart tonen

016 21 01 01

Teamverantwoordelijke: Jeroen De Wilde

Bereikbaarheid

Je kan ons elke werkdag bellen tussen 9u en 17u.