De Kempen

Projecten CAW De Kempen

CAW De Kempen werkt niet alleen aan het oplossen van problemen. We werken ook aan het voorkomen van die problemen. Het team preventie heeft expliciet de taak om acties uit te werken in het kader van preventie.

Enkele voorbeelden vind je hier.

Project Brug Binnen Buiten

Binnen de afdeling Justitieel Welzijnswerk werd in 2019 het project ‘Brug Binnen Buiten’ opgestart. Het project zet in op ex-gedetineerden van onze regio die verschillende ondersteuningsbehoeften ondervinden na vrijlating. Vrijwilligers ondersteunen de ex-gedetineerde gedurende maximum een half jaar om de brug naar hulp- en dienstverlening en het sociaal netwerk te maken. Zij gaan onder andere mee naar deze professionele diensten (in de zoektocht naar woonst, werk, inkomen …), bouwen nieuwe sociale contacten op (in het zoeken naar hobby’s …) en ondersteunen bij het herstellen van contacten.

Het afgelopen jaar dienden we samen met CAW Antwerpen en de universiteit van Antwerpen een projectaanvraag in bij privé-investeerders. We wierven een projectmedewerker aan voor drie jaar. Het is ons doel het project voor de Kempen verder uit te bouwen en een interventiekader te ontwikkelen tussen professionals en vrijwilligers die werken op de brug na detentie.

Project budgetcoaches

In 2019 startte BudgetInZicht Kempen het project ‘budgetcoaches’ op, als antwoord op enkele signalen uit het werkveld. Budgetcoaches zijn opgeleide vrijwilligers die langdurige trajecten aangaan met cliënten die in budgethulpverlening zijn bij het OCMW. Het doel is de cliënt op vlak van budgetteren zo zelfstandig mogelijk te maken. Ze ondersteunen de cliënt bij concrete dagelijkse handelingen zoals administratie, prijzen vergelijken, budgetvriendelijk winkelen, meegaan naar mutualiteit …

Het afgelopen jaar schreven we het project uit en stelden dit voor aan de lokale besturen. 24 van de 27 OCMW’s stappen mee in het project. We lanceerden een oproep voor budgetcoaches en stelden een projectcoördinator aan. Het voorbereidend werk zit e rop om er in 2020 tegenaan te vliegen!

Meer informatie vind je terug op de website van BIZ Kempen.

 

Informatie

Hofkwartier 23
2200 Herentals

an.adriaenssen@cawdekempen.be

Teamverantwoordelijke: An Adriaenssen

Bereikbaarheid

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag