Zuid-West-Vlaanderen

Regionaal crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen

Crisissituaties kan je aanmelden via het onthaal in Kortrijk, Menen of Waregem. Een medewerker van het onthaal verheldert jouw vraag en schat in of het regionaal crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen (W13) moet ingeschakeld worden.

Informatie