Halle Vilvoorde

Sociale Kruidenier – Idem Dito

De sociale kruidenier biedt een kwaliteitsvol en waardig alternatief voor noodhulp: een winkelpunt met kwaliteitsvolle producten aan een lage prijs, waarbij je zélf je basisproducten kan kiezen en betalen. Momenteel vind je er de noodzakelijke voedingsproducten, maar ook verzorgings -en huishoudproducten.

In solidariteit

De sociale kruidenier maakt op een solidaire manier duurzame voeding toegankelijk voor iedereen die dat nodig heeft. Dit kan door een breed partnerschap aan te gaan met lokale producenten, milieuorganisaties, sociale organisaties, beleidsmakers en sympathisanten waarbij solidariteit en herverdeling centraal staat.

Voor wie?

Er wordt gekeken naar je financiële situatie. Hiervoor maak je een afspraak met een hulpverlener. Wanneer blijkt dat je minder dan € 8 per dag per gezinslid overhoudt om eten te kopen, dan krijg je toegang tot de sociale winkel. Het bestedingsbedrag is € 11 voor 1 of 2 personen, € 22 voor een gezin van 3 of 4 personen en € 38 vanaf 5 personen. Toegang krijg je voor 6 maand. Na die 6 maanden kan het met nog eens 6 maanden verlengd worden, maar wordt je financiële situatie eerst nog eens bekeken.

Dit aanbod is alleen geldig voor inwoners van Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Grimbergen, Meise, Kapelle-op-den-Bos.

Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.

Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Via het ESF+ fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen’T.
De ESF+ voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen, dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.

Informatie

Mechelsesteenweg 55
1800 Vilvoorde
Op kaart tonen

onthaal@cawhallevilvoorde.be

02 613 17 00

Teamverantwoordelijke: Leen van der Perre

Bereikbaarheid

Neem contact op met het onthaal in Vilvoorde.