De Kempen

Time Out

Voor wie?

Time Out is een project voor mensen die geweld gebruik(t)en tegenover hun (ex)partner. Dit partnergeweld kan zich op verschillende manieren uiten: Fysiek, verbaal, psychisch, economisch, materieel …

Deelnemers kunnen vrijwillig aansluiten vanaf 18 jaar. Mensen met een opgelegde maatregel (vrijheid onder voorwaarden, probatie, strafbemiddeling) kunnen terecht in een van onze andere projecten.

Wat doen we?

In wekelijkse groepsessies gebruiken we de time out methodiek en inzicht in de spanningsopbouw om geweld te voorkomen. Tijdens het startgesprek en de evaluatiegesprekken wordt je (ex)partner indien mogelijk betrokken.

Informatie0800 13 500

Bereikbaarheid

Voor meer informatie of om iemand aan te melden, neem je contact op met het algemeen onthaal.