Oost-Brabant

Vluchthuis CAW Oost-Brabant

Naast een ambulant begeleidingsaanbod voor slachtoffers en plegers van partnergeweld heeft CAW Oost-Brabant ook een residentieel aanbod voor vrouwen en kinderen.

Ons aanbod

Het vluchthuis van CAW Oost-Brabant richt zich naar vrouwen die omwille van ernstig psychisch, fysisch en/of seksueel geweld de partner- of familiale relatie moeten ontvluchten en nood hebben aan een veilige plek. Ook slachtoffers van eergerelateerd geweld en slachtoffers in het kader van gedwongen prostitutie kunnen worden opgenomen.

Bij een opname wordt steeds afgewogen of het vluchthuis in de eigen regio veilig genoeg is, zo niet wordt doorverwezen naar een vluchthuis uit een andere provincie.

In eerste instantie wil het vluchthuis een rustplek zijn voor vrouwen. Het is de bedoeling om in alle rust en zonder de angst om opgespoord te worden terug richting te geven aan het leven.

Ook de kinderen komen in beeld via de kinderwerking. Binnen de begeleiding wordt veiligheid, structuur en rust aangeboden zodat het kind weer kind kan zijn. Aan de moeder wordt desgewenst opvoedingsondersteuning aangeboden i.s.m. externe diensten.

Indien mogelijk en aangewezen, wordt de partner als vader betrokken bij de begeleiding.

Het vluchthuis van CAW Oost-Brabant heeft 8 individuele kamers voor vrouwen met kinderen.

Voor het verblijf wordt een dagprijs aangerekend.

Onze werkwijze

Een verblijf in het vluchthuis betekent samenwonen in een heterogene groep. Dit groepswonen en het kunnen respecteren van de groepsregels mits ondersteuning van groepsbegeleiders, is een belangrijk gegeven. Het biedt kansen tot lotgenootschap en geeft ook uitdagingen tot samen wonen en samen leven in harmonie. Herstel van het gewone leven en integratie in de samenleving zijn belangrijke pijlers in ons aanbod.

De begeleiding van de vrouw en de kinderen is een integrale contextuele begeleiding die aansluit op alle levensdomeinen: psychosociale ondersteuning, administratief-juridische advies, praktische ondersteuning, e.a.

Het CAW voert in dit aanbod een actief tweesporenbeleid: we werken ofwel naar een terugkeer naar de partner ofwel naar een zelfstandig leven toe. In beide situaties wordt de cliënt ondersteund in de te nemen stappen. Een team professionele begeleiders biedt psychosociale ondersteuning en administratieve en praktische hulp. Bij terugkeer naar de partner of familie wordt – al dan niet in samenwerking met andere diensten – een (koppel)begeleiding gestart met als eerste doel het stopzetten van het geweld.

Aanmelden

Aanmeldingen gebeuren via onze onthaalpunten (0800 13 500) of, na 17u, via het crisisopvangcentrum (KOC).

Informatie

Redingenstraat 6
3000 Leuven
Op kaart tonen

vluchthuis@cawoostbrabant.be

0800 13 500 (gratis)

Teamverantwoordelijke: An Verlinden