Antwerpen

Vrijwillige terugkeer ACM

Informatie en administratieve ondersteuning bij vrijwillige terugkeer.

Er wordt met de cliënt gekeken naar een mogelijk terugkeerperspectief. De terugkeerbegeleider verschaft informatie en administratieve ondersteuning omtrent vrijwillige terugkeer en biedt een antwoord op je verwachtingen. Indien je effectief wenst terug te gaan naar je land van herkomst evalueert hij je behoeften, bepaalt hij welke soort steun je kan verkrijgen en helpt hij je je reisdocumenten in orde te brengen. Samen met IOM (International Organization for Migration) en Caritas werkt men een eventueel reïntegratieproject uit in het thuisland.

Informatie

Lange Stuivenbergstraat 54-56
2060 Antwerpen
Op kaart tonen

perspectief.acm@cawantwerpen.be

0476 78 23 67

Contactpersoon: Flo Van den Broeck

Bereikbaarheid

Maandag
Dinsdag
Woensdag 10 – 12 u.
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag