CAW maakt sterker

Vage klachten bij een cliënt die maar niet overgaan. Een leerling die zich opeens anders gedraagt. Je vermoedt dat er meer speelt: een nare ervaring, misschien is iemand zelfs slachtoffer geworden. Stel dat dit zo is, ben jij dan de aangewezen persoon om het gesprek aan te gaan? Kun je wat je gaat horen wel aan? En wat als je ernaast zit? Of niets zegt en de situatie van de cliënt verslechtert? Als professional met een onderbuikgevoel sta je al snel voor dit soort dilemma’s. We geven je graag een paar tips.

1. Onderzoek je onderbuikgevoel

Breng in kaart welke signalen je aan het denken zetten. Voorbeelden van stresssignalen zijn gespannenheid, vluchtgedrag en verwardheid.  Let ook op verandering in gedrag, maar oordeel niet te snel. Het kan zijn dat er een logische oorzaak is voor de signalen die je ziet, en dat ze niets te maken hebben met slachtofferschap. Trek geen overhaaste conclusies, zeker niet als je twijfelt over de signalen.

2. Ga in gesprek

Sta stil bij je rol die je zelf kan innemen. Wanneer is doorverwijzen naar een (andere) hulpverlener zinvol? Maak daarbij de persoonlijke afweging: Ben jij degene die er voor de ander kan zijn? Heb je een vertrouwensband? Hoe sta je zelf tegenover wat er mogelijk speelt?

Tast af wat er aan de hand is door open vragen te stellen. Geef ruimte, zorg voor vertrouwen en voor een veilige sfeer.

3. Bied ondersteuning die past

Bij acuut gevaar, contacteer de huisarts op hulpdiensten. Bespreek bij een strafbaar feit de mogelijkheid om melding of aangifte te doen.

Ondersteun mensen bij stress. Zet in op zelfredzaamheid. Ga na wat iemand zelf kan doen, wat de directe omgeving kan doen en waar professionele ondersteuning gewenst is. Leg uit wat de impact van een ingrijpende gebeurtenis kan zijn. Vertel wat langdurige stress met iemand doet en hoe het herstelproces werkt. Bij de meeste mensen nemen stressklachten af binnen 6 weken na de gebeurtenis. Is dat niet het geval? Verwijs dan door.

Zoek je nog meer tips?

Lees ook:

Elk slachtoffer van een misdrijf, een ramp of een terreuraanslag heeft recht op hulp en begeleiding.

Dat geldt ook wie een vriend of familielid heeft verloren door een verkeersongeval, moord of zelfdoding. Soms is het voor slachtoffers moeilijk om aan te geven dat ze psychosociale ondersteuning nodig hebben. Niet alleen kort na een gebeurtenis die je leven op z’n kop zet, maar ook lang daarna. CAW heeft de ambitie om proactief elk slachtoffer te benaderen en te bereiken via slachtofferhulp, omdat ze daar recht op hebben.

Garandeer het recht op hulp voor alle slachtoffers

  • Investeer in het proactief benaderen van alle slachtoffers door Slachtofferhulp van CAW. Dit van zodra er aangifte van een strafbaar feit is gedaan bij de politie of na een verkeersongeval. De politie geeft automatisch gegevens door aan Slachtofferhulp van CAW, zodat wij binnen de 2 werkdagen proactief contact kunnen opnemen.
  • Zorg voor een breed en toegankelijk aanbod van psychosociale hulpverlening voor alle slachtoffers van misdrijven.
  • Naast individuele psychosociale hulpverlening wil CAW slachtoffers psycho-educatie aanbieden om hun herstelproces te ondersteunen en hun veerkracht te versterken.

Wil je meer weten?

Contacteer ons

 

CAW doet meer dan je denkt

Maar CAW helpt natuurlijk met zoveel meer. Zo steunen we de mensen die het psychisch moeilijk hebben, die leven in een onveilige thuissituatie, die hun schulden niet kunnen betalen… In onze nieuwsbrief en op deze pagina lichten we elke maand toe hoe CAW deze mensen ondersteunt, aan de hand van concrete voorbeelden, cijfers, interviews, getuigenissen en opiniestukken.

Wil je onze updates niet missen? Schrijf je in op de thematische nieuwsbrief.

Over het CAW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven. JAC is het jongerenaanbod van CAW.

Lees verder