Dak-en thuisloosheid vermijden en oplossen

De groep mensen die dak- en thuisloos zijn groeit

En niet alleen in de grootsteden. Ook in kleinere gemeentes en op het platteland zijn er steeds meer mensen die geen dak boven hun hoofd hebben.

 • Volgens de Vlaamse dak -en thuislozentelling zijn in Vlaanderen 14.000 mensen dak- en thuisloos en hebben 5.800 kinderen geen vaste woonplaats.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 7134 dak- en thuislozen.
 • Bijna één op 5 daklozen in 9 Vlaamse steden is een jongvolwassene tussen de 18 en 25 jaar
 • Op een willekeurige winteravond biedt CAW meer dan 1.500 mensen een bed.

Het gaat bovendien om een heel diverse groep mensen: er zijn jongeren die op straat leven, maar ook ouders met jonge kinderen, mensen met psychische problemen of een verslaving… Er is dus niet één probleem en één oplossing. Daarom is CAW voorstander van diverse woonvormen. Zo kunnen we opvang en begeleiding op maat bieden en de overgang naar duurzame huisvestiging  versnellen:

 • robuuste woningen voor mensen met complex gedrag
 • zorghostels voor mensen met middelengebruik of psychische zorgbehoeften
 • aangepaste woonvormen voor alleenstaande ouders met kinderen
 • woningen voor jongvolwassenen

De meest effectieve manier om dakloosheid aan te pakken? Dat is dakloosheid voorkomen. Een meer preventieve benadering zou dan ook een aanzienlijke besparing opleveren voor de samenleving. Denk maar aan de OCMW ’s, (psychiatrische) ziekenhuizen en de kosten van interventies van spoeddiensten en politie.

“Het CAW is al 27 jaar de rode draad in mijn leven. Ze hebben mij iedere keer op mijn tempo mijn ding laten doen. Ze hebben me ook altijd gezegd dat alles wel weer goed zou komen. En dat is ook zo.”
Didier was doorheen zijn leven een aantal keren dakloos.

Garandeer meer diverse woonvormen, zorg voor opvang en begeleiding op maat en versnel de overgang naar duurzame huisvesting

 • Investeer in zorghostels en robuuste modulaire woningen voor dak- en thuislozen met onbegrepen gedrag, psychiatrische en/of
 • Investeer in woonvormen waar dak- en thuisloze alleenstaande moeders met kinderen gedurende een bepaalde periode opvang en begeleiding krijgen om naar een duurzame woonoplossing over te stappen.
 • Investeer in woonvormen waar jongeren (18-25 jaar) die in een moeilijke situatie zitten en geen thuis of onderdak hebben, terechtkunnen voor een tijdelijk verblijf, met individuele- en groepsbegeleiding.

Investeer in het voorkomen van uithuiszettingen

 • CAW wil in elke referentieregio in Vlaanderen lokale meldpunten oprichten om uithuiszetting te voorkomen. Het primaire doel van het meldpunt is uithuiszettingen voorkomen en de bijkomende kosten voor zowel huurder als verhuurder vermijden.
 • In het meldpunt worden de expertise van het Fonds ter Bestrijding van uithuiszetting, de mogelijkheid tot een bemiddelingsprocedure bij de vrederechter en de inzet van preventieve woonbegeleiding geïntegreerd.
 • CAW maximaliseert de inzet van preventieve woonbegeleiding om uithuiszettingen te voorkomen.

Wil je meer weten?

Contacteer ons