CAW maakt sterker! Speerpunten voor de federale verkiezingen

Mensen worden vaak geconfronteerd met meerdere problemen die op elkaar inwerken, zoals financiële problemen, angsten, gezinsconflicten… en hebben niet of slechts gedeeltelijk toegang tot rechten. Bovendien zijn armoede en ongelijkheid geen individuele, maar maatschappelijke problemen die we samen met partners, op lokaal en regionaal niveau, binnen de zorg- en welzijnssector moeten aanpakken. We geloven in de kracht van samenwerking, waarbij 1 + 1 = 3. We werken complementair samen met partners zoals lokale besturen, de geestelijke gezondheidszorg en jeugdvoorzieningen. We versterken elkaar in onze kerntaak, stemmen ons aanbod op elkaar af en bereiken samen gemeenschappelijke doelen.

We ijveren als CAW voor een sterk welzijnsbeleid. We formuleerden, naast onze speerpunten voor de Vlaamse verkiezingen, ook eisen en aanbevelingen op federaal niveau. Ze kwamen tot stand in de schoot van de 11 CAW ’s in Vlaanderen en Brussel. Ze zijn gebaseerd op onze gezamenlijke vaststellingen op het terrein en de noden die mensen daadwerkelijk ondervinden.

Met deze extra noodzakelijke investeringen wil CAW bijdragen aan een sterk beleid voor de toekomst

  • Investeer in hulp en rechtendetectie binnen handbereik van iedereen die het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting
  • Zorg voor meer mentaal welzijn
  • Garandeer hulp voor alle slachtoffers – versterk de samenwerking tussen politie en CAW
  • Voorzie hulp en perspectief aan mensen die asiel vragen en voor mensen zonder geldige verblijfspapieren

Wil je meer weten?

Contacteer ons