Nachtopvang Boom Mechelen Lier

Niemand mag tegen zijn wil op straat wonen: 18 lokale besturen in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Boom Mechelen Lier willen dit realiseren. De Nachtopvang bevindt zich in Mechelen, heeft een aanbod voor heel de zorgregio en is heel het jaar geopend.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Boom Mechelen Lier.

Wat houdt Nachtopvang in?

De nachtopvang biedt kosteloos een veilig bed aan aan mensen die toegeleid zijn door het Sociaal Huis of OCMW uit onze zorgregio. Het is een laagdrempelige, maar tijdelijke oplossing.

Mensen krijgen een bed voor de nacht volgens het bed-bad-brood principe. Daarnaast is er een aanbod van psychosociale ondersteuning en is er aandacht voor een concrete vraagverheldering en rechtenverkenning.

Hoeveel bedden zijn er?

Er zijn 15 permanente plaatsen en 10 extra in de wintermaanden.