Over CAW Antwerpen

CAW Antwerpen ontstond in 2014 na een fusie tussen CAW De Mare, CAW De Terp en CAW Metropool.

Begin 2018 werkten er 678 betaalde en ongeveer 450 onbetaalde medewerkers (vrijwilligers). In 2017 stelden een kleine 22.000 mensen een hulpvraag aan CAW Antwerpen.

Missie

Alles wat CAW Antwerpen doet, maakt ons samen leven gelijkwaardiger. We richten ons op mensen die die gelijkwaardigheid het minst ervaren. We blijven hen de veilige ruimte geven om op krachten te komen en nieuwe wegen te ontdekken. Elk op hun manier. Want wie zich goed voelt, leeft beter samen.

“Want wie zich goed voelt, leeft beter samen.”

Waarden

  • Gelijkwaardigheid. We hebben respect voor iedereen, zijn onbevooroordeeld, nieuwsgierig en houden van diversiteit. We geloven in wederzijdse deskundigheid: er zijn altijd diverse bronnen van nuttige kennis.
  • Betrouwbaarheid. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We zijn open, transparant en eerlijk.
  • Krachtgerichtheid. We richten ons op krachten in en rond mensen. We geloven dat die er altijd zijn. We halen ze naar boven en versterken ze.
  • Samen. We zijn samen verantwoordelijk voor het welslagen van onze opdracht. We geloven in solidariteit, teamplay en in de meerwaarde van netwerken.
  • Creativiteit. We durven de platgetreden paden te verlaten op zoek naar creatieve oplossingen op maat.
  • Vriendelijkheid. We kennen de kracht van een glimlach en een vriendelijk woord en gebruiken die.

Bestuur

CAW Antwerpen heeft een Raad van bestuur bestaande uit 11 vrijwilligers. Samen met onze Algemene Vergadering zijn zij het hoogste leidinggevende orgaan van onze organisatie. Ze zijn belast met de strategische leiding en werken daarbij nauw samen met ons directieteam.

Dirk Broos Voorzitter
Pierre Van Diest Ondervoorzitter
Koen Kinsbergen Penningmeester
Jef Jansen Bestuurder
Bob Cools Bestuurder
Caroline Fockedey Bestuurder
Guy Mennen Bestuurder
Kristel Driessens Bestuurder
Martine Loef Bestuurder
Veronique Grossi Bestuurder
Peter Sjongers Bestuurder
Oprichtingsvergadering CAW Antwerpen

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van CAW Antwerpen bevat 26 gemeentes en ongeveer een miljoen inwoners.