Regionale chathulpverlening Zuid-West-Vlaanderen

Blended hulpverlening is de combinatie van offline- en onlinehulpverlening. Onlinehulp omvat alle interventies waarbij gebruik wordt gemaakt van online tools: chat, mail, telefoongesprekken, beeldbellen, apps, etc. We beschouwen onlinehulp als volwaardige toegangspoort. Het is in veel gevallen drempelverlagend, cliënten kunnen via deze weg makkelijker worden bereikt.

In samenwerking met de lokale besturen, W13 en CAW Zuid-West-Vlaanderen, zetten we actief in op blended hulpverlening door het uitbouwen van chathulpverlening voor jongeren tussen 12-25 jaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

 

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

“Online hulpverlening is een volwaardige vorm van hulpverlening”

VOOR WIE?

Voor alle jongeren & jongvolwassenen tussen 12-25 in de regio Zuid-West-Vlaanderen met eender welke welzijnsvraag.

HOE?

 • De jongere stuurt een whatsapp-bericht naar het nummer 0490 56 47 12*.
 • Een professionele hulpverlener maakt meteen een afspraak voor een chatgesprek.
 • De jongere krijgt een link doorgestuurd naar het beveiligd platform ‘Sittool’.

*Whatsapp wordt niet gebruikt voor hulpverleningsgesprekken.

VOORDEEL:

 • De jongere chat met een medewerker uit de eigen regio.
 • De jongere kan vervolghulp krijgen van dezelfde begeleider als waar de jongere de eerste keer hun verhaal bij deed. Dit op een manier dat voor hun werkt, dus op maat en vraag van de jongere (chatten, (beeld)bellen, telefoneren, langskomen,,..).

De eerste gesprekken verlopen altijd via chat, erna naar keuze en op maat van de jongere.

DOEL:

 • Pro-actief onthaal: vraagverheldering en rechtenverkenning
 • Directe hulp: informeren en adviseren van de jongere
 • Psychosociale hulpverlening
 • Toeleiding naar andere vorm van hulp binnen de eigen organisatie of externe doorverwijzing.
 • Crisisinterventie

VERVOLG:

 • Het gesprek is afgerond in één gesprek en de jongere kan verder op basis van eigen (veer)kracht.
 • Er wordt een vervolg chat aan gekoppeld op afspraak.
 • Er wordt met de cliënt afgesproken om te (beeld)bellen naar opvolging toe.
 • De cliënt wordt door dezelfde chathulpverlener uitgenodigd op dienst (of op een door de jongere uitgekozen plek) voor een babbel en opvolging.
 • De cliënt wordt warm doorverwezen naar ons achterliggend aanbod of externe partner.