Stappenplan bij een te hoog energiefactuur

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Halle Vilvoorde.

Stap 1. Kijk de factuur na

Is de factuur opgemaakt met de juiste gegevens?

 • Let er op, dat je naam op het factuur/contract hetzelfde is als die op je identiteitskaart

Geschatte of werkelijke meterstanden?

 • Meterstanden: geef deze goed door aan de energieleveranciers, zeker bij een verhuis!
 • Digitale meters: De meter stuurt de gedetailleerde verbruikersgegevens automatisch naar Fluvius. De meterstanden aflezen is niet meer nodig en de meteropnemer hoeft niet meer langs te komen. Via de online toepassing Mijn Fluvius (mijnfluvius.be) kan je precies zien hoeveel energie je wanneer verbruikt. Zo ga je bewuster om met energie en kan je je verbruik bijsturen.

Wanneer je gecontacteerd wordt voor het plaatsen van een  digitale meter, ben je verplicht om hierop in te gaan.

Opgepast! Fluvius is enkel actief in Vlaanderen. Dus ga zeker na wie je netbeheerder is als je niet in Vlaanderen woont.

 • Voorschotfactuur zeker niet extreem laag zetten. Het gaat om een schatting van je gebruik. Meestal gebaseerd op de meterstand van het voorbije jaar. Eindfactuur moet nog volgen. (Energieleveranciers doen een simulatie met de informatie die ze hebben)

 

Stap 2. Kijk het kleefbriefje na

 • Bekijk het kleefbriefje van jouw ziekenfonds. Wanneer het laatste cijfer een 1 is (xxx xx1), heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming. Daarna moet je het attest ‘Recht op VT’ aanvragen bij het ziekenfonds en doorsturen naar de energieleverancier. Vervolgens wordt er bekeken of je recht hebt op het sociaal tarief.
 • Het sociaal tarief (beschermde afnemer) is een gunstig tarief voor energie. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of netbeheerder. Wie recht heeft op het sociaal tarief, kan een gratis energiescan aanvragen of een energiesnoeier aan huis laten komen. Wend je hiervoor tot het OCMW, de gemeente, je netbeheerder of een energiesnoeibedrijf.
 • Heb je nog geen een? Laat dit recht op verhoogde tegemoetkoming onderzoeken (door het ziekenfonds),

 

Stap 3. Bekijk het energiecontract

 • Doe de online V-test. Deze maakt een inschatting van de jaarprijs die je voor elk van de aangeboden contracten zou betalen. (www.vreg.be/V-test )
 • Misschien kan het gemeentelijk energieloket ook een deel van je vragen beantwoorden.

 

Stap 4. Bekijk de extra toelages

Voor mensen met verhoogde tegemoetkoming:

 • toelage voor mazout/propaan in bulk
 • eenmalige stookoliecheque van 225/300 euro
 • verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds
 • pelletpremie in bulk 250 euro (niet voor aankoop kachel)
 • bon Fluvius (250 euro) voor aankoop van energiezuinige elektronica

Voor mensen zonder verhoogde tegemoetkoming:

 •  eenmalige stookoliecheque van 225/300 euro
 • basispakket energie: wie een variabel energiecontract heeft (of een vast contract afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021) krijgt elke maand een korting op de gasfactuur (135 euro per maand) en op de elektriciteitsfactuur  (61 euro per maand).  Dit zal berekend worden op voorschotfacturen voor het einde van het jaar en wordt verlengd tot maart 2023. Er zijn wel inkomensvoorwaarden aan verbonden. Bij mensen met een hoog inkomen, zal de korting later worden teruggevorderd via de belastingen.   Dit basispakket geldt niet voor wie al recht op een sociaal tarief heeft.

 

Stap 5. Bekijk de extra mogelijkheden

 • Financiële steun via energiefonds OCMW (op basis van financieel en sociaal onderzoek)
 • Geen afsluiting van energielevering mogelijk van 1/11/2022 tot en met 30/4/2023
 • Minimale levering van gas en elektriciteit tijdens de wintermaanden (1/11/2022- 31/3/2023)
 • Recht op huurpremie?

Wanneer je op de private huurmarkt een woning huurt en al meerdere jaren op een wachtlijst staat voor een sociale woning, kan je onder bepaalde voorwaarden een huurpremie aanvragen.

 

Stap 6. Extra tips

 • Gebruik tochtrollen, hang dikke gordijnen, plaats een energiebesparende douchekop, ontdooi eten in de koelkast, koken met het deksel op de pot, …
 • Op internet, in tijdschriften, op de radio, … kan je ook  tips en tricks terug vinden
 • Houd zeker de website van BIZ in het oog via www.bizhallevilvoorde.be

 

Nuttige links

 • De netbeheerder Fluvius kent je verbruik. Met het EAN nummer van je meter kan je het verbruik van de voorbij 3 jaar hier opvragen.
 • Bij een verhuis vind je een goed energieovernamedocument op deze website.
 • Het sociaal tarief (beschermde afnemer) is een gunstig tarief voor energie. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of netbeheerder. Om na te gaan of je recht hebt op het sociaal tarief kan je hier een vragenlijst invullen of stel je de vraag aan jouw mutualiteit.
 • Wie recht heeft op het sociaal tarief, kan ook een gratis energiescan aanvragen of een energiesnoeier aan huis laten komen. Wend je hiervoor tot het energiehuis dat voor jouw gemeente bevoegd is.
 • Ken je jouw jaarverbruik? Doe dan de online V-test! Met de V-test van de VREG kan je snel en eenvoudig contracten voor de levering van elektriciteit en/of aardgas vergelijken.
 • Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds. Het fonds komt enkel tussen in je factuur voor brandstoffen zoals huisbrandolie (mazout), verwarmingspetroleum en propaangas. Niet voor elektrische verwarming of aardgas. Lees hier meer.
 • Kortingsbon voor de aankoop of huur van een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast. Vraag eerst online de kortingsbon aan bij netbeheerder Fluvius.
 • Info over basispakketten vind je hier.
 • Op www.premiezoeker.be kan je per gemeente opzoeken welke premies er allemaal zijn in functie van huren en energie. Je kan specifiek premies voor kwetsbare doelgroepen aanduiden zodat je hier een gemakkelijk overzicht van krijgt.
 • De meest actuele informatie over energieverbruik en de bestaande steunmaatregelen vind je hier terug.