Doe een gift

Uitzonderlijke extra fiscale aftrekbaarheid van giften in 2020

60% in plaats van 45% (vanaf een gift van €40)

Met uw steun kunnen wij opkomen voor kinderen van vrouwen op de vlucht voor geweld

Stel je voor dat je je niet meer veilig voelt in je relatie, familie of buurt. Je wilt vluchten van je partner, je ‘thuis’ verlaten, maar weet niet wat de toekomst brengt. Jaarlijks vluchten gemiddeld 53 kinderen met hun mama naar ons vluchthuis ‘Het Emmahuis’ in Mechelen.

Deze vrouwen bevinden zich in een zeer kwetsbare positie. Ze vluchten voor fysiek en/of emotioneel geweld, staan alleen in voor de zorg en veiligheid van hun kinderen en lopen een groot risico om in een financieel precaire situatie terecht te komen. Maar wie thuis moet vluchten heeft vaak heel weinig opties.

Ons vluchthuis ‘Het Emmahuis’ biedt daarom een veilige plek waar ze tot rust kunnen komen en begeleid worden om een nieuwe start te nemen. Het verblijf in ons vluchthuis is jammer genoeg niet gratis.

Helaas verlaten nog te veel mama’s met kinderen ons vluchthuis met openstaande schulden wat het moeilijk maakt om te kiezen voor dit nieuwe begin. De kostprijs mag toch geen drempel zijn om uit een onveilige situatie te vluchten?

Met uw bijdrage kunnen wij ervoor zorgen dat kinderen tijdens hun vlucht gratis kunnen verblijven in Het Emmahuis.

Uw gift geeft hen een veilige thuis en een nieuwe start. Steunt u ons met een gift op BE34 3200 6796 9990?