Brahim droomt van een sanitair pakket voor dak- en thuisloze Limburgers

‘Ik focus me op de positieve eigenschappen van mensen,’ zegt Brahim. Als straathoekwerker van het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk (LiSS) van CAW Limburg gaat hij aan de slag met dak- en thuisloze mensen. Voor deze doelgroep is het vaak moeilijk om basisverzorgingsproducten zoals tandpasta en zeep te kopen. Daarom wil Brahim hen een gratis sanitair pakket geven. Help jij hem die droom waarmaken?

Dag Brahim, je werkt voor het LiSS. Kun je hierover iets meer vertellen?

Brahim: ‘Het LiSS is het Limburgs ankerpunt voor de thema’s straathoekwerk, rondhangende jongeren en outreachend werk. We bieden onder andere ondersteuning door teamvergaderingen te organiseren waarop straathoekwerkers situaties kunnen bespreken, elkaar ondersteunen en onze methodiek verder verfijnen. Ik werk zelf sinds 2016 als straathoekwerker. Aanvankelijk focuste ik me op rondhangende jongeren, vandaag ga ik vooral aan de slag met dak- en thuisloze mensen met een verslavingsproblematiek.’

Hoe leg jij contact met deze doelgroep?

B: ‘Dat doe ik op verschillende manieren. Gisteren bijvoorbeeld startte ik mijn werkdag aan het station van Genk. Daar legde ik contact met een dakloze man. Hij deelde zijn verhaal met mij. Niet veel later sloot een tweede dakloze man aan bij ons gesprek. Op die manier raakten ze aan de praat met elkaar. Mensen met elkaar verbinden, ook dat is straathoekwerk.’

Ik focus me op de positieve eigenschappen van mensen.

In 2021 hielp CAW Limburg meer dan 12 000 mensen. Welke verhalen gaan er schuil achter dit cijfer?

B: ‘Het gaat vaak om mensen die veel bruggen hebben opgeblazen, bijvoorbeeld met vrienden of familie, maar ook met officiële instanties zoals het OCMW, de VDAB, het ziekenfonds of Zorggroep Zin. Ik help hen in het herstellen van die banden door naar hen te luisteren en connectie te maken. Wat me opvalt is dat er de laatste tijd steeds meer jongeren dak- of thuisloos worden. Zulke zorgwekkende tendensen geven we vanuit het LiSS door aan beleidsmakers. Op die manier proberen we op het beleid te wegen.’

Het LiSS maakt dak- en thuisloze mensen sterker. Hoe doe jij dat als straathoekwerker?

B: ‘Ik focus me op de positieve eigenschappen van mensen. Gedrag kun je goed- of afkeuren, maar nooit de mens zelf. Door er als straathoekwerk voor hen te zijn vanuit een open, onbevooroordeelde houding, maak je verbinding. Dat is een eerste belangrijke stap op weg naar verandering.’

Producten zoals tandpasta of zeep zouden geen luxe mogen zijn.

Tandpasta, zeep, shampoo, … voor veel mensen is dit een vanzelfsprekendheid, maar voor de mensen met wie jij werkt is het dat vaak niet het geval. Waarom is een gratis sanitair pakket voor hen zo belangrijk?

B: ‘De meeste dak- en thuisloze mensen hebben het financieel zwaar. Ze zijn voortdurend aan het besparen op allerlei zaken, oa op hygiëne. Die besparing heeft impact op hun zelfbeeld en voorkomen. Geconfronteerd worden met afwijzing werkt stress in de hand. Producten zoals tandpasta of zeep zouden geen luxe mogen zijn. Een gratis sanitair pakket kan de nood aan basisverzorgingsmateriaal invullen en de stress verlagen. De positieve effecten op hun zelfbeeld en voorkomen zorgen ervoor dat ze sterker in het leven staan. En dat kan dan weer een positieve impact hebben op andere levensdomeinen zoals gezondheid, werk, huisvesting en contacten met familie en vrienden.’

Realiseer de droom van Brahim. Maak mensen sterker. Help hem om dak- en thuisloze Limburgers een sanitair pakket te geven. Een sanitair pakket kost 25 euro. Doe nu een gift op het rekeningnummer BE38 0882 1281 6072 van CAW Limburg. Vermeld in de mededeling ‘Een sanitair pakket’.

Sanitair pakket voor vrouwen Sanitair pakket voor vrouwen © Ward Mertens
Sanitair pakket voor mannen Sanitair pakket voor mannen © Ward Mertens