Meertaligheid in je organisatie

Kan je meertalige medewerkers en vrijwilligers inschakelen om te tolken in hulpverleningsgesprekken? Wat zijn de valkuilen en hoe vermijd je deze? En hoe kan je hulpverleners ondersteunen in de communicatie met anderstalige of laagtaalvaardige cliƫnten?

Het project “Meertaligheid in de CAW’s” zocht een antwoord op deze vragen. Dit project liep van maart 2020 tot juli 2021 en werd uitgevoerd door CAW Groep vzw. In het rapport “Meertaligheid in de CAW’s” lees je meer over de situatie binnen de CAW’s. Ook de grote lijnen van het project worden in dit rapport besproken.

Overweeg je als organisatie om medewerkers of vrijwilligers in te schakelen om te tolken? Bekijk dan zeker het draaiboek. Je vindt er heel wat informatie over valkuilen en de mogelijke meerwaarde. En je krijgt richtlijnen over hoe je als organisatie zelf een kader kan uitwerken. Zo garandeer je dat als je medewerkers of vrijwilligers laat tolken, het zo kwaliteitsvol mogelijk gebeurt.

Rapport

De CAW’s bieden hulpverlening aan in een taaldiverse omgeving. In dit rapport vind je de resultaten van de omgevingsanalyse van 2020. Je leest er ook welke vormingen georganiseerd werden in kader van het project en de algemene conclusies.
Download Rapport

Draaiboek

Zijn er meertalige medewerkers of vrijwilligers in je organisatie? Worden ze al vaak gevraagd om te tolken in een gesprek, of overweeg je dit als organisatie? In het draaiboek geven we tips over hoe je hier als organisatie mee aan de slag kan gaan.
Download Draaiboek

Toolkit

De toolkit bundelt een aantal werkdocumenten die worden besproken in het draaiboek. Je vindt er voorbeelden die je kan overnemen of aanpassen naar de visie en situatie van je eigen organisatie.
Download Toolkit

Communicatiewaaier

De Communicatiewaaier is een document ontwikkeld door het Agentschap Integratie en Inburgering. Je vindt er heel wat materiaal dat hulp-en dienstverleners kan ondersteunen in communicatie met anderstaligen.
Bekijk de Communicatiewaaier