Versnelde toewijzing door CAW Antwerpen bij Thuisrand

We geven je hier graag wat meer info over de procedure tot versnelde toewijzing door CAW Antwerpen bij sociale huisvestingsmaatschappij Thuisrand.

Om in aanmerking te komen voor een woning via de sociale huisvestingsmaatschappij Thuisrand, moet je je eerst digitaal inschrijven bij het Centraal Inschrijvingsregister (CIR).CAW Antwerpen beschikt jaarlijks over 6 versnelde toewijzingsplaatsen bij Thuisrand. Een versnelde toewijzing geeft je voorrang op de wachtlijst voor sociale huisvesting, maar is uitsluitend mogelijk als:

  • je dakloos bent
  • of verblijft in een opvangcentrum
  • of tijdelijk onderdak hebt bij je netwerk
  • of dreigt uit huis gezet te worden.

Belangrijk om te weten is dat een versnelde toewijzing altijd gekoppeld is aan begeleidingsvoorwaarden. Dit betekent dat je akkoord moet gaan met woonbegeleiding op verschillende levensgebieden, zo lang als nodig is.

Deze 6 plaatsen zijn gereserveerd voor personen die reeds begeleiding ontvangen van CAW Antwerpen. Als je begeleiding krijgt van CAW Antwerpen of momenteel wordt opgevangen door het CAW, kun je een mogelijke aanvraag bespreken met je hulpverlener. Als je in aanmerking komt, zal die samen met jou de aanvraag indienen, vergezeld van de vereiste documenten. Het doel is om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verkrijgen van passende huisvesting.