Versnelde toewijzing door CAW Antwerpen bij Woonhaven.

We geven je hier graag wat meer info over deĀ  procedure tot versnelde toewijzing door CAW Antwerpen bij Woonhaven.

Om in aanmerking te komen voor een woning via de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven, moet je je eerst digitaal inschrijven bij het Centraal Inschrijvingsregister (CIR).

CAW Antwerpen beschikt jaarlijks over 65 versnelde toewijzingsplaatsen bij Woonhaven. Een versnelde toewijzing geeft je voorrang op de wachtlijst voor sociale huisvesting, maar is uitsluitend mogelijk als:

  • je dakloos bent
  • of verblijft in een opvangcentrum
  • of tijdelijk onderdak hebt bij je netwerk
  • of dreigt uit huis gezet te worden.

Belangrijk om te weten is dat een versnelde toewijzing altijd gekoppeld is aan begeleidingsvoorwaarden. Dit betekent dat je akkoord moet gaan met woonbegeleiding op verschillende levensgebieden, zo lang als nodig is.

De 65 plaatsen zijn gereserveerd voor personen die reeds begeleiding ontvangen van CAW Antwerpen. Het grootste deel is voorbehouden voor mensen die nu al worden opgevangen in de centra van CAW Antwerpen.

Als je begeleiding krijgt van CAW Antwerpen of momenteel wordt opgevangen door het CAW, kun je een mogelijke aanvraag bespreken met je hulpverlener. Als je in aanmerking komt, zal die samen met jou de aanvraag indienen, vergezeld van de vereiste documenten. Het doel is om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verkrijgen van passende huisvesting.

Ben je op dit moment dakloos of heb je dringend behoefte aan onderdak?
Neem dan contact met de stedelijke dispatchdienst in Antwerpen op het nummer 03 432 88 50. Samen met jou zullen ze bekijken wat mogelijk is.