Relaties en seksualiteit: 3 D (Denken, durven, doen)

Materiaalvorm:                Speldoos met spelbord, stellingen, doe-opdrachten, …

Doelstelling:                      Leren uitwisselen over en een mening leren vormen over 6 thema’s die te maken hebben met welbevinden en risico’s: welbevinden, ruzie & agressie, middelengebruik, gezondheid, seksualiteit en multimedia.

Theoretisch kader:          Seksualiteit, Relaties, Media en internet

Doelgroep:                          Jongeren

Groepsgrootte:                 6 – 30 spelers

Sector:                                  Secundair onderwijs

Leeftijd:                               Vanaf 12 tot 17 jaar

Uitgever:                              Leefsleutels vzw

Dit materiaal is enkel beschikbaar in de regio Brussel.

Materiaal uitlenen

  • Noteer hier van welke datum tot welke datum (max. 2 weken). Of het materiaal ook effectief voor deze ontleenperiode beschikbaar is, wordt u zo snel mogelijk per mail bevestigd.