Sociale vaardigheden: Leef! Rood en Leef! Blauw

Materiaalvorm:                Handboek en werkboek

Doelstelling:                      Jezelf en de anderen van de groepen beter leren kennen, woorden(schat) geven aan gevoelens en behoefte, een kijk krijgen op je eigen gevoelens/behoeften en op die van anderen

Theoretisch kader:         Geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg, verbindende communicatie van Erwin Tielemans

Doelgroep:                         Kinderen en jongeren

Leeftijd:                               11-14 jaar (kan ook bij oudere jongeren ingezet worden)

Uitgever:                             vzw Conplustact

Link:                                      Leef- handboek

Dit materiaal is enkel beschikbaar in de regio Brussel.

Materiaal uitlenen

  • Noteer hier van welke datum tot welke datum (max. 2 weken). Of het materiaal ook effectief voor deze ontleenperiode beschikbaar is, wordt u zo snel mogelijk per mail bevestigd.