Sociale vaardigheden: SOS Conflict

Materiaalvorm:                Boek met concrete werkvormen

Doelstelling:                      Inzicht krijgen in de opbouw van geweld, in de verschillende vormen van geweld, verschil leren tussen waarnemen, interpreteren en oordelen, leren communiceren over gevoelen (ik-boodschappen)

Theoretisch kader:         Geweldloze communicatie

Doelgroep:                         Jongeren en kinderen

Auteur:                                 Corrylaura Van Bladel

Uitgever:                              Abimo

Dit materiaal is enkel beschikbaar in de regio Brussel.

Materiaal uitlenen

  • Noteer hier van welke datum tot welke datum (max. 2 weken). Of het materiaal ook effectief voor deze ontleenperiode beschikbaar is, wordt u zo snel mogelijk per mail bevestigd.