Housing First

Wat is Housing First?

Housing First is een innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde aanpak om dak- en thuisloosheid van de meest kwetsbare daklozen te beëindigen.

Het gaat dan om personen die reeds lange tijd dakloos zijn en kwetsbaar zijn door problemen die ze ondervinden op vlak van fysieke en/of geestelijke gezondheid en/of verslaving én die nood hebben aan een intensieve begeleiding tijdens huisvesting.

Voor die mensen is het sociale integratieproces vaak een lange lijdensweg met te veel voorwaarden en stappen die moeten worden ondernomen.  Housing First gooit die logica om. Huisvesting is de eerste stap en de toegang is niet onderworpen aan voorwaarden – met uitzondering dan van die voorwaarden die gelden voor alle andere huurders binnen een huurovereenkomst (huur betalen, woning onderhouden, geen overlast creeren).

Samen met een wooncoach gaat men op zoek naar een woning binnen de private en/of sociale huisvesting. Het klassieke huurcontract biedt een minimale basiszekerheid en stabiliteit op lange termijn. Ook voor het behoud van zijn woonst wordt de huurder bij alle aspecten van zijn leven begeleid door een wooncoach. Minstens wekelijks en op verzoek ontmoeten ze elkaar. De begeleiding is gericht op herstel van de situatie en niet op genezing. Er bestaat dus geen verplichting om zich bijvoorbeeld te laten behandelen of te stoppen met het gebruik van middelen. De begeleiding concentreert zich op een individuele bewustwording van de ervaren problemen, minimale stabiliteit en welzijn.

De huurder staat centraal in zijn eigen integratieproces. Hij bepaalt zelf wat de prioriteiten zijn en op welke vlakken hij begeleiding wenst. Wel spoort de begeleiding de cliënt aan zijn gedrag aan te passen om schade voor zichzelf of zijn omgeving te  vermijden of te beperken.

Idealiter hoeft de wooncoach de relatie met de verhuurder niet in goede banen te leiden, maar indien nodig treedt hij op als bemiddelaar tussen de huurder en de eigenaar.

De begeleiding loopt zo lang als nodig en zolang de cliënt dit als een meerwaarde ervaart.

Op zijn beurt wordt de wooncoach ondersteunt vanuit een dedicated team dat is samengesteld vanuit diverse sectoren zoals geestelijke gezondheidszorg en de drughulpverlening. Men deelt hun kennis en expertise met de wooncoach en faciliteert de toeleiding naar hun hulp- en dienstverlening wanneer de cliënt hier klaar voor zou zijn of dit zou wensen.

De effectiviteit van deze aanpak heeft zich ondertussen reeds in diverse pilootprojecten bewezen zowel in Europa als in Vlaanderen.

Downloads:
INFORMATIE BETREFT WERKING HOUSING FIRST CAW Centraal-West-Vlaanderen
2023_Aanmeldingsformulier Housing First