Memorandum CAW

7 speerpunten voor een sterk welzijnsbeleid

2024 is een belangrijk verkiezingsjaar. In juni verkiezen we de vertegenwoordigers voor het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het federaal parlement en het Europees Parlement. In oktober stemmen we voor de gemeente- en provincieraden. CAW ijvert met zeven speerpunten voor een sterk welzijnsbeleid.

Je leest er alles over in ons memorandum

Bekijk de beknopte versie van ons memorandum in een vereenvoudigde visual, die je kan printen of download onze brochure met de volledige tekst, om rustig te bekijken en te lezen.

Bekijk beknopte versie (100kb, pdf)
Download volledige versie (562kb, pdf)

Meer weten?