Crisisnetwerk RVT Moorslede

Crisisnetwerk Roeselare-Izegem-Tielt
Registratieformulier RVT Maria Middelares Moorslede

AFSPRAKEN CRISISNETWERK ROESELARE-IZEGEM-TIELT

Het crisisnetwerk Roeselare-Izegem-Tielt:
– voorziet in onderdak voor 1 nacht of 1 (verlengd) weekend; dit verblijf is verlengbaar tot maximaal 3 nachten (exclusief weekend en feestdagen) en tot maximaal 5 nachten als er een weekend of feestdag(en) overbrugd moeten worden; deze tijdelijke opname staat niet gelijk aan het verwerven van woonst;
– biedt naast een rustige en veilige slaapplaats ook wasgelegenheid, een (brood)maaltijd ’s avonds en een ontbijt ’s morgens aan;
– biedt jou de kans om de eerstvolgende werkdag naar een ambulante dienst te gaan die samen met jou naar een duurzame oplossing zal zoeken;
-garandeert dat jouw privacy zal gerespecteerd worden door de personen die instaan voor de opvang;

Bij gegronde klachten over de opvang kan je contact opnemen met de coördinator van het crisisnetwerk op 0478/72 91 47.
Dit formulier ondertekenen betekent dat je je akkoord verklaart met de volgende afspraken:
– Een opname in het crisisnetwerk gebeurt steeds op vrijwillige basis. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat er door en met jou gebeurt;
– De kostprijs voor de crisisopvang bedraagt € 15.00 per nacht voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en € 10.00 per nacht voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Je kan ervoor kiezen:
– om contant te betalen aan de personen die de opvang verzorgen;
– of om tussenkomst te vragen aan het crisisnetwerk; dit is enkel mogelijk als je niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Alcohol- en druggebruik tijdens de opname zijn ten strengste verboden. Ook agressief gedrag wordt niet geduld. Bij overtreding word je onmiddellijk weggestuurd. Bij ernstige misdragingen tijdens een opname in het crisisnetwerk, wordt je naam op een schorsingslijst gezet. Dit betekent dat je vanaf dan niet langer terecht kunt in het crisisnetwerk. Enkel de verantwoordelijke van het crisisnetwerk en de telefoonpermanentie hebben inzage in deze schorsingslijst.
In geval van dringende medische hulp, wordt beroep gedaan op de dienst spoedgevallen van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het crisisnetwerk Roeselare-Izegem-Tielt voorziet niet in medicatie.
Indien je later nogmaals in een crisissituatie terecht komt, kan je niet op eigen houtje terugkeren naar het adres van de crisisopvang. Je kan wel nog beroep doen op het crisisnetwerk, maar de aanvraag moet altijd verlopen via een verwijzer (bv. hulpverlener, politie, …).

Download: 2020_registratieformulier_crisisnetwerk_RVT_Maria Middelares_Moorslede