Een dak alleen is niet genoeg

De CAW’s zijn partner in het realiseren van de FEANTSA-doelstellingen (de Europese Federatie van nationale organisaties die met daklozen werken) waarbinnen de bestrijding van dak- en thuisloosheid centraal staat.

Daarbinnen is de strijd tegen onderbescherming prioritair, zodat mensen toegang krijgen tot datgene waar ze recht op hebben. Recht op betaalbaar, gezond en duurzaam wonen, ongeacht je afkomst, leeftijd of sociale staat centraal. De CAW’s zijn partner in deze aanpak van onderbescherming.

Onderstaande verhalen kwamen tot stand binnen de sectorale werkgroep Thuisloosheid en Wonen. Ze tonen de diversiteit aan woonvormen en begeleidingsaanbod dat zorg op maat mogelijk maakt.

Maar nog meer tonen ze de kracht van de mensen en gezinnen, de kracht en deskundigheid van de hulpverleners, het intersectoraal netwerken en wat sociaal werk voor de doelgroep ‘dak- en thuislozen’ inhoudt binnen onze CAW’s.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Download: verhalen_thuisloosheidenwonen