Fedasil 2018 - Wouter Van Vaerenbergh

Flyer Vrijwillige terugkeer

Bron foto: Fedasil 2018 – Wouter Van Vaerenbergh

CONEX Limburg zorgt ervoor dat administratieve diensten en organisaties die werken rond het thema migratie goed geïnformeerd zijn over het programma vrijwillige terugkeer. Zij kunnen op hun beurt migranten informeren en doorverwijzen naar de CAW-regiohuizen. De regiohuizen organiseren de vrijwillige terugkeer en re-integratie in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Download: Conex - vrijwillige terugkeer - flyer