Folder Bezoekruimte voor ouders

In deze folder vind je informatie over de werking van de Bezoekruimte.

De Bezoekruimte is een plek waar ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten wanneer er door de scheiding geen contact meer is.
Via gesprekken en bezoeken werken we samen om de relatie en het contact tussen ouders en kinderen stap voor stap te herstellen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Bezoekruimte niet meer nodig is.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Download: Folder Bezoekruimte ouders