Infobundel Project Leegstand

Met het Project Leegstand willen we leegstaande sociale woningen tot aan de start van hun renovatieproject op een zinvolle manier inzetten in functie van actuele woonnoden en -behoeftes door er tijdelijk mensen te huisvesten.

CAW Oost-Vlaanderen neemt de coördinatierol op van het project. We treden op als tussenorganisatie door deze sociale woningen in huur te nemen van de sociale verhuurders en ze in gebruik te geven aan een kandidaat-gebruiker (alleenstaanden en gezinnen) met specifieke woonbehoeften.

Download hieronder onze infobrochure of bestel deze via projectleegstand.ovl@cawoostvlaanderen.be.

Download: Project leegstand infobundel 20200813