Ondersteuningsaanbod outreachend werken

Het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk (CAW Limburg vzw) en Reach Out! (SAM vzw) ondersteunen en faciliteren outreachend werken voor werkers, leidinggevenden en organisaties.

Outreachend werken slaat op alle laagdrempelige werkvormen waarbij sociale professionals of vrijwilligers buiten de muren van de eigen organisatie werken. Ze begeven zich in de leefwereld van kwetsbare mensen om hun welzijn te verbeteren. LiSS en SAM vzw zetten jouw organisatie op weg met vorming en ondersteuning.

Download: Ondersteuningsaanbod outreachend werken - folder