Preventieve woonbegeleiding op de private huurmarkt

Preventieve woonbegeleiding probeert uithuiszetting van huurders op de private huurmarkt te voorkomen. De woonbegeleider werkt samen met een huurder en een toeleider om het woonprobleem te beheersen.

Download: Preventieve woonbegeleiding - folder 09/2021