Eindverslag project erkende vluchtelingen

Dit werkingsverslag omschrijft de realisaties van CAW Noord West-Vlaanderen in het kader van de
middelen naar aanleiding van de vluchtelingencrisis voor de werkjaren 2016 en 2017.

Download: CAW NWVL - Eindrapport cijfers vluchtelingen 2016 - 2017