Jaarverslag 2016 | Oost-Brabant

In 2016 contacteerde opnieuw 9612 mensen het CAW met een vraag. Soms was een kort antwoord genoeg, soms een doorverwijzing de juiste reflex, maar vaak was er meer nodig. Met 5467 van hen startten we een vorm van hulpverlening, kort of lang, meer of minder intens, divers en altijd op maat. Daarenboven zetten we mee onze schouders onder de begeleiding van nieuwe vluchtelingen in onze regio, zo’n 321 extra begeleidingen. En onze inloopcentra kregen samen 11044 bezoekers over de vloer.

Daarmee was het in 2016 in ons CAW weer een en al bedrijvigheid. Die dagelijkse drukte is van buitenaf vaak niet zichtbaar en blijft tot op vandaag voor velen moeilijk om zich voor te stellen. Nochtans is kwetsbaarheid geen kwestie van slechte genen: het kan ons allemaal overkomen. Vanuit die overtuiging en het geloof in mensen zit de zorg om anderen, om het enkelvoudige én het collectieve, wel in ons DNA en zetten we alles in om diegenen die hulp vragen ook zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.