Jaarverslag 2018 VLOCO

Elke week worden gemiddeld zo’n negen gevallen van ouderenmis(be)handeling in Vlaanderen gemeld. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO), dat deel uitmaakt van CAW Oost-Vlaanderen. “Ouderen hebben het nog steeds moeilijk om aan de alarmbel te trekken.”

444 meldingen in 2018
Waar VLOCO in 2017 nog 505 meldingen van ouderenmisbehandeling verzamelde, is dat cijfer in 2018 gezakt tot 444. “Enerzijds heeft dat te maken met de niet-waterdichte registratie van ouderenmisbehandeling – hulpverleners merken het dikwijls wel op en gaan ermee aan de slag, maar melden het niet systematisch. Anderzijds rust op dit thema nog steeds een taboe. Ouderen en hun omgeving trekken niet zo snel aan de alarmbel, vaak uit schaamte en angst”, luidt het bij VLOCO.
Wie te maken krijgt met ouderenmis(be)handeling of vragen heeft, kan terecht op de gratis hulplijn 1712. Professionals kunnen contact opnemen met VLOCO via 078 15 15 70.

Zes op tien wonen samen met pleger
Uit het VLOCO-jaarverslag van 2018 blijkt verder dat een kwart van de meldingen over psychische mis(be)handeling gaat en een kwart fysieke mis(be)handeling betreft. De overige meldingen draaien om financieel of materieel misbruik (15 procent) en om een combinatie van deze types mis(be)handeling.
Ruim de helft van de slachtoffers is ouder dan 75 jaar en zeven op de tien slachtoffers zijn vrouwen. Bovendien blijkt 63 procent samen te wonen met degene die de oudere mis(be)handelt. Heel wat slachtoffers hebben een lichamelijke beperking (29 procent), worstelen met een psycho-sociale problematiek (24 procent) en lijden aan een vorm van dementie (19 procent). Plegers zijn in 78 procent van de gevallen een familielid van het slachtoffer (bv. partner of kind).

Ontspoorde zorg
VLOCO doet in zijn jaarverslag ook enkele aanbevelingen. “Wij blijven ervoor pleiten om ouderenmis(be)handeling meer bespreekbaar te maken, niet alleen met de betrokkenen, maar ook binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Werken met een protocol, met onder meer richtlijnen over hoe je als professional risicofactoren en vermoedens kan signaleren, kan een grote stap in de juiste richting zijn.”
“Verder roepen wij ook op om oog te hebben voor ontspoorde zorg. Daarbij komt het water aan de lippen te staan bij degenen die zorgen voor een oudere waardoor goede zorg moeilijker en moeilijker wordt. Om ouderenmis(be)handeling aan te pakken bestaat daarom een breed spectrum aan oplossingen, gaande van extra zorg en hulp voor de oudere organiseren tot melding doen bij de politie of het parket.”

Meer cijfers en toelichting vind je in het jaarverslag 2018 van VLOCO.

Download: VLOCO_JVSL_2018 - online