Jaarverslag 2019
CAW Oost-Brabant

CAW Oost-Brabant staat voor sterk sociaal werk op de eerste lijn. Dicht bij mensen en met bijzondere aandacht voor de steeds toenemende maatschappelijke kwetsbaarheid.

Hierop een antwoord bieden vraagt alertheid voor de noden in de samenleving, flexibiliteit in het aanbod, verbinding en samenwerking zowel met partners in de zorg, met beleidsmakers als met de burger. Het vraagt voortdurende innovatie en kwaliteit van de hulpverlening.

Om dit te kunnen doen hebben we het voorbije jaar hard gewerkt. We reorganiseerden en creëerden sterke regionale teams in Aarschot, Tienen, Diest en Leuven. We leverden voortdurende inspanningen om kwaliteitsvolle en innovatieve hulpverlening aan te bieden. We versterkten de inzet en de stem van ‘ervaringsdeskundigen’ in de brede zin van het woord. We realiseerden gedeelde zorg op maat, en we werkten actief mee aan een lokaal en sociaal beleid waarin diversiteit, vermaatschappelijking van de zorg, en de uitbouw van netwerken binnen de eerstelijnszone centraal staan.

Van dat werk plukken we vandaag de vruchten om als sterke en wendbare organisatie op de eerste lijn, met schitterende sociaal werkers in de frontlinie, mee te bouwen aan ruimte voor mensen om moeilijke situaties aan te pakken, te verwerken, nieuwe kansen te zien en te grijpen, en om te herademen.

We werken meer dan ooit aan een veerkrachtige samenleving. Als u dit jaarverslag leest, bladert u dus ook een beetje in de toekomst.

Het komt goed.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Download: CAW OB Jaarverslag 2019