Uw cliënt aanmelden

Goede samenwerking tussen diensten kan de drempel naar hulpverlening verlagen voor cliënten. Tegelijkertijd verhoogt een gerichte aanmelding de efficiëntie van de hulpverlening.

Daarom kan u, als professionele zorgverlener en doorverwijzer, uw cliënt online aanmelden bij het Volwassenenonthaal van CAW Oost-Brabant.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Oost-Brabant.

Hoe werkt het?

  • U vult het online aanmeldingsformulier in en geeft daarbij de nodige achtergrondinformatie. Geef zeker aan waarom u aanmeldt bij het CAW.
  • Een hulpverlener van het volwassenenonthaal zal binnen de 5 werkdagen contact opnemen met uw cliënt voor een eerste telefonisch gesprek of om een eerste gesprek op onthaal te plannen. Wanneer dat gelukt is, laten wij u dit via mail weten. We vragen hiervoor steeds toestemming aan de cliënt.
  • Wanneer we na 3 pogingen uw cliënt niet kunnen bereiken, wordt u gecontacteerd via mail om u hierover te informeren. Daarvoor vraagt u toestemming aan de cliënt. Dit geeft u de kans om dit opnieuw actief met uw cliënt te bespreken.
  • Indien na vraagverheldering op onthaal blijkt dat CAW Oost-Brabant niet de meest geschikte dienst is om begeleiding of vervolghulpverlening aan te bieden aan uw cliënt, dan
    • wordt dit gecommuniceerd aan uw cliënt;
    • wordt er contact opgenomen met u, als betrokken hulpverlening, om ons advies hierover te duiden. Daarvoor vragen wij toestemming aan de cliënt.

Goede samenwerking is enkel mogelijk indien er goede communicatie is tussen betrokken diensten. Geef dan ook zeker aan op het aanmeldingsformulier of u al dan niet terugkoppeling wil over het voorgestelde vervolgtraject voor uw cliënt. Hiervoor vragen we steeds toestemming aan cliënten.

Belangrijk!

  • We gaan ervan uit dat uw cliënt uitdrukkelijk akkoord gaat met de aanmelding bij het volwassenenonthaal van CAW Oost-Brabant.
  • We gaan er bovendien van uit dat uw cliënt op de hoogte is van de informatie die wordt doorgegeven in het aanmeldingsformulier en dat hij/zij hiermee akkoord gaat.

Dit online aanmeldingsformulier is niet de manier om aan te melden indien het gaat om een crisissituatie. In deze situaties neemt u steeds telefonisch contact op met ons. We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 18u.