Drugs en afhankelijkheid

Drugs en afhankelijkheid

Kinderen en jongeren komen op verschillende momenten in hun leven in contact met alcohol en drugs. Omwille van hun jonge leeftijd en grote nieuwsgierigheid lopen zij extra gezondheidsrisico’s.

Tijdens deze vorming staan we stil bij de effecten van alcohol- en druggebruik, stimuleren we jongeren om experimenteergedrag uit te stellen. We ondersteunen niet-gebruikers in hun keuze. We maken middelengebruik of misbruik bespreekbaar zodat jongeren inzicht verwerven in hoe ze risicogedrag kunnen beperken.

Mogelijke onderwerpen

  • productinfo: over effecten en risico’s van verschillende drugs, legaal en illegaal, wetgeving.
  • weerbaarheid: nee zeggen, omgaan met groepsdruk.
  • gezond kiezen en bewust beslissen: voor en nadelen afwegen, geïnformeerde en bewuste keuzes kunnen maken.
  • inzicht in verslaving (afhankelijkheid): stadia van verslavingsproces, lichamelijke en psychische afhankelijkheid, steun vinden.

Meer info?

Aanvragen verlopen via het Team Preventie van CAW Brussel. Lees hier de ‘kleine lettertjes’ zodat je weet wat een vorming met zich meebrengt.

Zelf aan de slag

Wil je je eigen vormingen of lessen een extra boost geven? Kijk naar een overzicht van het materiaal rond het thema drugs en afhankelijkheid.

We hebben heel wat in huis: vormingsmateriaal, boeken, achtergrondinfo, uitgewerkte lessen … Praktische info uitleendienst