Sociale vaardigheden

Sociale en communicatieve vaardigheden

Sociale en communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk voor het opbouwen en onderhouden van alle menselijke relaties. Deze vaardigheden zijn ook onmisbaar bij een goede samenwerking of leuk samen leven.

Bij sociale vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in de ander, goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten oplossen. Sommige kinderen en jongeren zijn in aanleg erg sociaal vaardig, maar bij velen moet het nog (verder) ontwikkeld worden.

Mogelijke thema’s

  • Omgaan met kwaadheid: over wat je kwaad maakt, wat er gebeurt met je lichaam, wat je kan doen om de spanning te laten dalen. Inzicht in de opbouw van kwaadheid.
  • Omgaan met anderen: samenwerking bevorderen, functioneren in groep, feedback geven en ontvangen, empathie en zich verplaatsen in anderen.
  • Gevoelens uiten: woordenschat over gevoelens uitbreiden, gevoelens leren herkennen en benoemen, pseudogevoelens.


Meer info

Aanvragen verlopen via het Team Preventie van CAW Brussel. Lees hier de ‘kleine lettertjes’ zodat je weet wat een vorming met zich meebrengt.

Zelf aan de slag

Wil je je eigen vormingen of lessen een extra boost geven? Kijk naar een overzicht van het materiaal rond het thema relaties en seksualiteit.

We hebben heel wat in huis: vormingsmateriaal, boeken, achtergrondinfo, uitgewerkte lessen … Praktische info uitleendienst