Vraagverhelderingsformulier – Rechtstreekse doorverwijzing naar begeleiding CAW Zuid-West-Vlaanderen

Vraagverheldering

Dit is een fiche vraagverheldering voor VERWIJZERS die cliënten wensen aan te melden voor begeleiding in CAW Zuid-West-Vlaanderen. De ingevulde fiche wordt automatisch doorgestuurd naar het onthaalteam. Bij een duidelijke situatieschets en vraagverheldering is een directe verwijzing mogelijk naar de begeleidingsteams. Als nodig, dan vraagt het onthaalteam bijkomende informatie aan de verwijzer. We willen de weg voor cliënten zo kort mogelijk houden.
  • Praktische gegevens cliënt

  • Praktische gegevens verwijzer

  • Vraagverheldering