Visie van het CAW op vrijwilligers

Het CAW kan niet zonder vrijwilligers. Je vindt er studenten, actieve gepensioneerden, professionelen die in hun vrije tijd hun specifieke vaardigheden aanbieden, mensen die in de buurt wonen, mensen die vroeger zelf al geholpen waren in het CAW en nu ook graag anderen helpen,… Sommigen draaien al jaren mee en zorgen mee voor de dagelijkse werking, anderen engageren zich voor een bepaalde periode, of werken mee aan een project.

Werken aan een solidaire samenleving

Het CAW kiest bewust voor het werken met vrijwilligers. We zijn er immers van overtuigd dat de samenleving een plek is waar mensen zich thuis voelen wanneer ze zich betrokken voelen bij wat leeft in hun omgeving: een buur die een duwtje in de rug kan gebruiken, de vrouw in de straat die vaak alleen is, dat gezin die net nieuw is in de wijk en nog niemand kent.

Volwaardige partner in de organisatie

Vrijwilligers krijgen een volwaardige plek in de werking. Je krijgt eigen taken en de nodige ondersteuning waardoor je zelfstandig of in team kan werken. Op deze manier vormen vrijwilligers en vaste medewerkers een hecht team dat in ontspannen sfeer op elkaar kan rekenen. Er is steeds ruimte en tijd voor aangepaste opleidingen.

We streven naar een medewerkersbestand dat de samenleving zo veel mogelijk weerspiegelt. We geloven in de kracht en waarde van vrijwilligers in een professionele omgeving waarbij de samenwerking gebaseerd is op wederzijdse erkenning en waardering van elkaars positie, verantwoordelijkheden en deskundigheid. Vrijwilligers zijn complementair aan de professionele werking. Samen werken we aan de realisatie van de doelstellingen van het CAW. We hebben oog voor talenten en het welzijn van onze vrijwilligers. Hun kwaliteiten en kennis worden via een brede waaier van diensten ingezet.

Meerwaarde

We geloven in de specifieke meerwaarde van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk geeft invulling aan de maatschappelijke betrokkenheid van de samenleving. Vrijwilligers brengen de buitenwereld binnen en zijn de bruggenbouwers van de samenleving. Het inschakelen van vrijwilligers creëert een meerwaarde op verschillende vlakken.

Vrijwilligerswerk is een win-win situatie voor iedereen. We streven naar een meerwaarde voor:

  • De cliënt
  • De vrijwilliger
  • Het CAW
  • De brede samenleving