Getuigenis

Ann Severens over het project Koffie & formulieren in Leopoldsburg

In 2023 behandelde CAW Limburg opvallend meer vragen over budget, rechtenverkenning en administratieve ondersteuning. Bij veel mensen heeft de energiecrisis er zwaar ingehakt. Vanuit de overheid ontving CAW Limburg middelen om voor deze kwetsbare doelgroep een extra aanbod uit te werken. Een van de initiatieven is Koffie & formulieren, een samenwerking tussen CAW Limburg en SAAMO Limburg. In Ons Centrum in Leopoldsburg staat collega Ann klaar om vanuit haar expertise over de energiecrisis iedereen te helpen met formulieren.

Ann Severens - CAW Limburg

Kun je iets meer vertellen over het project Koffie & formulieren?

Ann: “We bieden Koffie & formulieren om de twee weken aan in Ons Centrum in Leopoldsburg, een erkende vereniging waar armen het woord nemen van SAAMO Limburg. We werken samen met opbouwwerkers en vrijwilligers. De vrijwilligers hebben de koffie altijd klaarstaan en zorgen mee voor een warm onthaal.”

“Iedereen kan hier terecht met een vraag over formulieren. De vrijwilligers zijn ook actief als digi-assistenten en gaan aan de slag met een aantal digitale vragen, bv. over het installeren van itsme. Hierin kunnen we heel mooi verbindend werken.”

Hoe is het project tot stand gekomen?

Ann: “We deden een nodenbevraging bij bezoekers en vrijwilligers van Ons Centrum. We hoorden een aantal concrete vragen over energiefacturen en -contracten en het sociaal tarief. De opbouwwerkers vertelden dat er ook veel vragen over papieren en administratie binnenkwamen. Als we dit koppelden aan het belang van outreachend werken in de hulpverlening kom je uit bij het project Koffie & formulieren.”

De vrijwilligers hebben de koffie altijd al klaarstaan en zorgen mee voor een warm onthaal.

Welke partners zijn betrokken bij Koffie & formulieren?

Ann: “Koffie & formulieren is een samenwerking tussen het Ambulant team Noord van CAW Limburg en Ons Centrum van SAAMO Limburg. We werken vaak samen met de straathoekwerker, de sociale dienst en andere gemeentelijke diensten in Leopoldsburg.”

Wat willen jullie bereiken met dit project?

Ann: “Met het project willen we de hulpverlening toegankelijker maken en onderbescherming aanpakken. We gaan na waarop mensen recht hebben en ondersteunen hen om hierin stappen te zetten. Een andere optie is dat we hen doorverwijzen naar de juiste dienst. We willen een netwerk creëren tussen bezoekers van Ons Centrum en tussen bezoekers en diensten.”

Met welke vragen komen mensen bij je aankloppen?

“De meerderheid van de vragen, zijn gerelateerd aan het thema wonen. Hierin zitten vragen over energiefacturen en -contracten, huursubsidie en –contracten en meldingen over slechte huurwoningen. Daarnaast krijgen we ook vragen over het maken van een online afspraak bij andere diensten, sociale uitkeringen en een abonnement voor het openbaar vervoer.”

Je bent ondertussen al een tijdje met het project Koffie & formulieren bezig. Wat zijn de eerste reacties?

Ann: “De medewerkers van SAAMO en ikzelf ervaren Koffie en formulieren als een zeer positief project. We laten bezoekers kennismaken met de hulpverlening en kunnen zo een brug maken naar het CAW, het OCMW en de sociale dienst van de mutualiteiten. Een aantal personen met een hulpvraag heb ik eenmalig gezien, een aantal zag ik meerdere keren. Bij enkelen is er ook een begeleidingstraject van langere duur uit gegroeid.”

De medewerkers van SAAMO en ikzelf ervaren Koffie en formulieren als een zeer positief project.

“De energiecrisis heeft er bij een aantal mensen zwaar ingehakt. Het is goed dat zij de weg naar ons vinden, maar tegelijkertijd voel ik ook onmacht omdat er een groep kwetsbare personen is waarvoor we zelden een structurele oplossing kunnen aanbieden. Er is nood aan een langere termijnvisie om kwetsbare gezinnen te beschermen tegen hoge energiefacturen. Hiervoor is er een sociaal rechtvaardig energie- en klimaatbeleid nodig. Als CAW moeten we samen met andere welzijnsdiensten en middenveldorganisaties wegen op het sociaal beleid van de toekomst.”

Heb je een vraag voor de werking energiecrisis? Bel het gratis nummer 0800 13 500 of mail naar energiecrisis@cawlimburg.be.

Ook in 2023 hielp CAW Limburg het hart en het hoofd van mensen boven water te houden. Meer weten? Ontdek de cijfers en verhalen van 2023.